Thiết kế và quản lý dự án

Các quản lý dự án của HPM đều giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế khuôn, cùng với các kỹ sư được đào tạo chuyên sâu, sử dụng chương trình CAD/CAM hiện đại nhất, các dự án của HPM đều thành công tốt đẹp