Kiểm tra và xác nhận

Chất lượng sản phẩm được bảo đảm nhờ qui trình sản xuất và kiểm tra chi tiết từng bước. Từ giai đoạn thiết kế đến gia đoạn sản xuất thử đều được giám sát bởi các kỹ sư chịu trách nhiệm về dự án.

image025 image027