EDM & Wire EDM

Trong môi trường được quản lý chặt chẽ, thông qua những thiết bị máy móc hiện đại và các kỹ thuật tiên tiến, chúng tôi tạo ra các thành phần khuôn chính xác.

image021 image023