Máy phay cao tốc và 5 trục

Hệ thống máy phay tốc độ cao DMU DECKEL MAHO giúp tạo ra những bộ phận khuôn chất lượng cao, bên cạnh đó chúng tôi không ngừng kiểm tra gắt gao quá trình tạo ra sản phẩm

image003 image005 image007 image009 image011 image013 image015 image017 image019